کیلوکوکسید رویان (Qilucoxid)

تماس بگیرید

به منظور کمک در پیشگیری و کنترل کوکسیدیـوز نـاشـی از E.brunetti – E.necatrix – E.tenella – E.mitis – E.adenoides E.gallopavonis – E.meleagrimitis – E.acervulina – در جوجه های گوشتی و بوقلمون در حال رشد.