الکل اتیلیک یک لیتری طبی 96 درصد

۷۳.۰۰۰تومان

الکل اتیلیک طبی 96 درصد حجمی حاوی oppm ماده تلخ کننده بیترکس است.
الکل اتیلیک یک لیتری طبی 96 درصد

۷۳.۰۰۰تومان