محلول ضدعفونی کننده پوست و زخم درموسپتINJ (250 میلی لیتری)

۳۲.۰۰۰تومان

اسپری الکلی ضدعفونی کننده(antiseptics) پوست محل تزریق. تزریقات یکی از روشهای مرسوم در تجویز داروها می باشد و عدم رعایت اصول آماده سازی پوست پیش از انجام تزریقات می تواند منجر به افزایش خطر ابتلای گیرنده خدمات درمانی به عفونتهای خون ونسج نرم شود. به همین دلیل استفاده از ترکیبات آنتی سپتیک ویژه ضدعفونی پوست قبل از انجام تزریقات توصیه می شود.این محصول با پوست سازگار بوده و فاقد اثرات آلرژیک میباشد.

محلول ضدعفونی کننده پوست و زخم درموسپتINJ (250 میلی لیتری)

۳۲.۰۰۰تومان