نمایش دادن همه 3 نتیجه

ترکیب: ارمتوکسین® | ORMETHOXINE هر کیلوگرم از پریمیکس ارمتوکسین® | ORMETHOXINE حاوی 250 گرم سولفادیمتوکسین و 50 گرم ارمتوپریم است.‌

کنترل و درمان فرونکلوز ناشی از آئروموناس سالمونیسیدا و هم چنین گونه های مختلف یرسینیا ،ویبریو و میکسوباکتر در آزادماهیان و قزل آلا‌

فیش فلورال رویان® | ®Fish Floral 50 Rooyan در ماهیان برای درمان بیماری های باکتریایی که به فلورفنیکل حساس هستند استفاده می شود.‌