گاز کیلویی غیر استریل کیمیا 16 , 8 لایه

۸۴تومان

گاز کیلویی غیر استریل کیمیا، نوعی از گازهای پزشکی است که به گازهای کیلویی معروفند.این گازها که غیر استریل نیز هستند، باید بعد از خرید توسط سازمان‌ها یا افراد، استریل و سپس به مصرف برسند. در بسته های نیم کیلویی
پاک کردن
گاز کیلویی غیر استریل کیمیا 16 , 8 لایه