رول ملحفه یکبار مصرف عرض80 سانتی متر در طول های مختلف

۲۵.۰۰۰تومان۳۶.۰۰۰تومان

رول ملحفه یکبار مصرف با عرض 80 سانتی متر – 17 گرم بافتینه – طول 20 متر و 30 متر – دارای پرفراژ

پاک کردن
رول ملحفه یکبار مصرف عرض80 سانتی متر در طول های مختلف