ضدعفونی کننده ها

يکی از مشکلاتی که مصرف کنندگان ضدعفونی کننده ها با آن درگیر هستند، بی توجهی به انواع تقسیم بندی ضدعفونی کننده ها و استفاده نابجا از آنهاست. این مشکل در بیمارستان ها، مراکز درمانی و همچنین در مصارف عادی افراد دیده می شود.
عفونت هاي بيمارستاني که افراد در طی بستری در بیمارستان به آن دچار می شوند، همواره از معضلات درماني است. گاهی این عفونت ها نسبت به درمان هم مقاوم بوده و حتی گاهی منجر به مرگ بیماران نیز می شود. شيوع اين عفونت ها ارتباط مستقيم با بهداشت بيمارستان ها و استفاده از ضدعفونی کننده های مناسب دارد. مهم ترین دلیل گسترش میکروارگانیسم های بوجود آورنده عفونت های بیمارستان، ناشی از عدم استفاده درست و به جا، از ضد عفونی کننده ها است. استفاده درست از ضدعفوني کننده ها، بهترین راه كنترل این عفونت ها است.
پروتکل مصرف صدعفونی کننده ها
از موقعی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد، دانشمندان و پزشکان همواره مردم را دعوت به استفاده از ضدعفونی کننده ها کردند که نتیجه آن افزایش چشمگیر مصرف محصولات ضد عفونی کننده شد.
مشکلی که در این میان وجود دارد این است که به چگونگی استفاده از این ضدعفونی کننده ها وعواقب سوء استفاده از آن ها توجهی نمی شود. استفاده زیاد از محصولات ضد عفونی کننده می تواند منجر به مقاومت ضد میکروبی در باکتری ها گردد.
مصرف ضدعفونی کننده ها مطابق با تجویز
باید در مورد این ضدعفونی کننده ها، روش درست مصرف، نگهداری و … اطلاع رسانی صحیحی توسط دولت و رسانه ها صورت گیرد. همچنین باید دید افراد را نسبت به این مواد ضدعفونی کننده و استفاده از آن عوض کرد تا این مواد را همانند مواد دارویی بدانند و برای استفاده، مطابق تجویز از آن استفاده کنند. باید از رقیق کردن یا ترکیب محصولات از پیش آماده شده با دیگر محصولات اجتناب کنند و حتما آن ها از مراکز معتبر تهیه کنند. آگاهی مردم در روش استفاده صحیح از این مواد حتما باید توسط رسانه ها اطلاع رسانی شود تا مردم نسب به مصرف آن آگاه تر شوند.
متاسفانه دیده می شود که در اینترنت و رسانه های اجتماعی راجع به ساخت مواد ضدعفونی کننده به روش خانگی، مشاوره هایی به مردم داده می شود که هیچ گونه مدرک علمی در مورد معتبر و موثر بودن آن ها وجود ندارد. همچنین هیچ توجهی به اثرات جانبی استفاده ها از آنها نمی شود. تعداد بسیاری از این محصولات خانگی موادی مانند الکل هستند که دارای مقدار ضد باکتری در مقدار مناسب هستند. هر گونه ضد باکتری، می تواند مقاومت ضد میکروبی را بیشتر کند.
مصرف ضدعفونی کننده ها با شیوع کووید 19 به یکباره بسیار زیاد شد و این باعث شد که مطالعات در مورد مقاومت باکتری ها و رفتار ارگانیسم های مختلف در مبارزه با ضدعفونی کننده ها در زمان بسیار کم به درستی انجام نشود. بنابراین نیاز است بررسی های جامعی در مورد مقاومت احتمالی در باکتری های مختلف به دقت صورت گیرد و همچنین تحقیقاتی درباره مواد جایگزینی که بتواند به میزان موثری اثر بخش باشد، انجام شود.