کیسه ادرار

کیسه تخلیه ادرار یا همان روین بگ کیسه هایی هستن که در شرایطی که امکان تخلیه درست و کامل نیست ادرار را در محقظه ی خود نگه می دارد.کیسه ادرار از طریق اتصالی به نام سوند به مثانه وصل می شود .
دلایل استفاده از کیسه ادرار می تواند بی اختیاری در ادرار ، احتباس ، جراحی هایی که ضروری میکند و . . . باشند . این کیسه ها دارای انواع متفاوتی است که به منظور راحتی در استفاده و حفظ سلامت بیماران طراحی شده است.
کیسه ادرار متصل به پا
کیسه ادرار دولیتری
کیسه ادرار پسرانه و کیسه ادرار دخترانه