نمایش دادن همه 12 نتیجه

واکسن زنده نیوکاسل | BIO-VAC NDV 6/10 واکسن زنده تخفیف حدت یافته به فرم لیوفلیزه بر علیه بیماری نیوکاسل

بیوواک NDV 6/10 + H120با استفاده از سویه غیر پاتوژن نیوکاسل با نام 6/10 NDV‌، که به دلیل قابلیت تحمل بالای پرنده در برابر این سویه متعاقب واکسیناسیون انتخاب شده است، به همراه سویه ‌‌H‌120 سروتیپ ماساچوست برونشیت عفونی، استحصال شده از کشت در تخم‌مرغ‌های جنین‌دار SPF‌ به صورت لیوفیلیزه تولید شده است.‌

وایول وک | VAIOL-VAC با استفاده از یک سویه تخفیف حدت یافته ویروس آبله طیور که بر روی تخم‌مرغ‌های SPF‌ کشت داده شده و سپس لیوفیلیزه می‌شوند، تهیه گردیده است.‌

آنسفال وک | ENCEFAL-VAC از کشت ویروس آنسفالومیلیت طیور سویه 1143 Calnek‌ بر روی تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار‌ SPF‌ که متعاقباً لیوفیلیزه شده‌اند، حاصل می‌شود.‌

کوری وک 3 | CORI-VAC از سویه‌های شدیداً محرک ایمنی متعلق به سروتیپ‌های ‌B,A‌ و C‌ باکتری هموفیلوس پاراگالیناروم به شکل غیرفعال شده با فرمالین تهیه می‌شود.‌

واکسن زنده | LAR-VAC از کشت یک سویه تخفیف حدت یافته ویروس لارنگوتراکئیت عفونی بر روی بافت کبدی جنین جوجه تخم‌مرغ‌های SPF‌ تهیه می‌شود که نهایتاً به شکل لیوفیلیزه در آمده است.‌

مشخصات محصول

خصوصیات واکسن:

واکسن دوگانه کشته | G-OLVAC

این واکسن از نوع کشته با ادجوانت روغنی و از آنتی ژن‌های بسیار ایمنی‌زای نیوکاسل و گامبورو تشکیل شده است.‌

ترکیب:

یک دوز از واکسن دوگانه کشته | G-OLVAC شامل:‌

‌‌ ND<  108.5 EID50 ویروس غیرفعال شده نیوکاسل (سویه لا سوتا)‌

ND<  105.5 EID50 ویروس غیرفعال شده گامبورو(سویه ‌‌39 NEV‌ با ایمنی‌زایی بسیار قوی)

موارد مصرف:

پیشگیری از بیماری‌های نیوکاسل و گامبورو در مرغ‌های مادر، تخمگذار و گوشتی – واکسیناسیون حدوداً در سن 18 هفتگی توصیه می‌شود.‌

نکته:

جهت کسب ایمنی مطلوب حاصل از واکسیناسیون با واکسن‌های کشته مانند ‌G-OLVAC‌ توصیه می‌شود جوجه‌ها قبلاً توسط واکسن زنده تخفیف حدت یافته برعلیه بیماری نیوکاسل (واکسن 6.10 BIO-VAC NDV و یاB1 و Lasota‌‌) و گامبورو (در سن 6 هفتگی)، بر طبق برنامه و جدول زمانی صحیح واکسینه شده باشند.‌

دوز مصرف:

به میزان 0.5 میلی‌لیتر از واکسن دوگانه کشته | G-OLVAC به صورت زیر پوستی (در قاعده گردن) و یا به صورت عضلانی (عضله سینه) تزریق می‌شود.‌

قبل از مصرف واکسن، ابتدا اجازه دهید تا واکسن با دمای اتاق کمی منطبق گردد.‌

قبل از مصرف و به هنگام مصرف، بطری واکسن را به خوبی تکان دهید.‌

شرایط نگهداری:

در درجه حرارت ما بین 2 تا 8 درجه سلسیوس نگهداری شود. (درجه حرارت یخچال)‌

از فریز کردن واکسن خودداری نمایید.‌

واکسن سه گانه کشته | OLVAC A + B ایجاد ایمنی و پیشگیری از بیماری‌های نیوکاسل، برونشیت عفونی و سندرم کاهش تولید تخم مرغ در گله‌های مرغ مادر و تخمگذار.‌
می‌باید حدود 2 تا 4 میلی‌لیتر از حلال در داخل ویال واکسن لیوفیلیزه اضافه شود تا محتویات ویال کاملاً حل شود.‌

HG GEL-VAC 3 برای واکسیناسیون ماکیان علیه کوریزای عفونی استفاده می‌شود. این ‌واکسن قابلیت مصرف در مرغ‌های مادر و تخمگذار تجاری را دارد.‌

یک ویال واکسن مارک را از کپسول نیتروژن مایع خارج و در آب ولرم (بالای 25 درجه سلیسوس) قرار دهید تا به صورت کامل ذوب شود. به وسیله یک سرنگ استریل محتوی ویال را در ظرف حاوی رقیق کننده و از قبل گرم شده ریخته و سپس مجدداً به وسیله یک میلی لیتر رقیق کننده، محتوی باقی مانده داخل ویال را شستشو دهید. محتوای ظرف را به خوبی تکان داده، حالا واکسن آماده مصرف می باشد.