دستکش نیتریل MY Glove سایز Small

۲۰۵.۰۰۰تومان

دستکش‌های نیتریل My Glove در مقایسه باانواع لاتکس، کمتر به دست چابکی می‌دهد. البته هیچ اختلافی در استفاده کلی وجود ندارد، ولی فقط حرکات ظریف انگشتان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، نه حرکات کلی دست را.

دستکش نیتریل MY Glove سایز Small

۲۰۵.۰۰۰تومان