سرسوزن گیج ۳۰ زرد Vekto

۵۵.۰۰۰تومان۱۳۰.۰۰۰تومان

نوک سرسوزن گیج 30 زرد وکتو به تکنولوژی تراش سه‏ گانه مجهز بوده و بسیار تیز است. مورب بودن سرسوزن نیز بهتزریق راحت‌تر و کاهش درد بیمار هنگام تزریق کمک فراوانی می‌کند.

پاک کردن
سرسوزن گیج ۳۰ زرد Vekto