سرسوزن گیج 23 آبی آوا

تماس بگیرید

نوک سرسوزن‌ 23 آوا با داشتن پوشش سیلیکون، به شکل مورب طراحی شده و باعث کاهش درد بیمار هنگام تزریق می‌شود.