سرسوزن گیج ۲۵ نارنجی آوا

تماس بگیرید

نوک سرسوزن‌ 25 آوا با داشتن پوشش سیلیکون، به شکل مورب طراحی شده و باعث کاهش درد بیمار هنگام تزریق می‌شود.