سرسوزن گیج ۲۷ خاکستری آوا

۶۵.۰۰۰تومان

نوک سرسوزن‌ 27 خاکستری آوا با داشتن پوشش سیلیکون، به شکل مورب طراحی شده و باعث کاهش درد بیمار هنگام تزریق می‌شود. ضمنا در دو سایز کوتاه(25 میلی متر) و بلند(35 میلی متر) موجود میباشد.

سرسوزن گیج ۲۷ خاکستری آوا

۶۵.۰۰۰تومان