سرنگ انسولین یک میلی‌ لیتر حلما

۱.۰۷۰تومان

ساخت این سرنگ در درمان بیماری دیابت، بسیار موثر بوده و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ را افزایش داده است.
سرنگ انسولین یک میلی‌ لیتر حلما

۱.۰۷۰تومان