سرسوزن گیج ۲۰ زرد آوا

۶۰.۰۰۰تومان

نوک سرسوزن‌ 20 آوا با داشتن پوشش سیلیکون، به شکل مورب طراحی شده و باعث کاهش درد بیمار هنگام تزریق می‌شود.

سرسوزن گیج ۲۰ زرد آوا

۶۰.۰۰۰تومان