سرسوزن گیج 31 بنفش آوا

۸۰.۰۰۰تومان

نوک سرسوزن‌ 31 آوا با داشتن پوشش سیلیکون، به شکل مورب طراحی شده و باعث کاهش درد بیمار هنگام تزریق می‌شود.

سرسوزن گیج 31 بنفش آوا

۸۰.۰۰۰تومان