سرنگ انسولین 1 سی سی یزد

۱.۲۵۰تومان

استفاده از سرنگ انسولین یکی از رایج ترین و در عین حال ارزان ترین راه های تزریق انسولین می باشد. همچنین افراد دیابتی که از ترکیب دو نوع انسولین استفاده می کنند، می توانند از این نوع سرنگ استفاده کنند.
سرنگ انسولین 1 سی سی یزد

۱.۲۵۰تومان