چسب بخیه ۴mm×۷۶mm فارما استریپ

۱۲.۸۰۰تومان

چسب بخیه فارما استریپ، فرمولاسیونی به منظور بهتر کردن قدرت چسبندگی به کار برده است. این چسب یکی از گزینه‌های اصلی استفاده از نخ بخیه هنگام درمان آسیب‌های مکانیکی وارده بر پوست است.

چسب بخیه ۴mm×۷۶mm فارما استریپ

۱۲.۸۰۰تومان