نمایش 1–20 از 101 نتیجه

انروفلوکساسین سدیم 10% | Enrofloxacin sodium 10%


500 میلی‌لیتر در هزار لیتر آب به مدت 3 روز (در موارد سالمونلوز تا 5 روز)

کلی‌باسیلوز، CRD‌، مایکوپلاسموز و سایر موارد حساس به داکسی سایکلین

داکس مای | DOXMAY درمان CRD‌، مایکوپلاسموز، وبای طیور و کلی باسیلوز ناشی از اجرام حساس به داکسی سایکلین در طیور

عفونت‌های کلی‌با‌سیلوزی، پاستورلوز، کوریزای عفونی، عفونت‌های استافیلوکوکی، عفونت‌های ناشی از اورنیتوباکتریوم رینوتراکئاله یا هر عامل عفونی دیگر که حساس به فلورفنیکل باشد.

کیمیوکولی | Quimiocoli درمان سی آر دی کمپلکس‌، عفونت‌های دستگاه تنفسی، گوارشی و ادراری و بیماری‌های عفونی

سوئیداکس | SUIDOX جهت درمان کلی‌باسیلوز، بیماری مزمن تنفسی (CRD) و مایکوپلاسموز و میکروارگانیسم‌های حساس به داکسی‌سایکلین توصیه می‌شود.‌

یک میلی‌لیتر از سیواکینول 10% | Syvaquinol 10% به ازای هر 10 کیلوگرم از وزن زنده بدن طیور تجویز می‌گردد که این میزان را در آب آشامیدنی حل نموده و به مدت 3 تا 5 روز در اختیار پرندگان قرار ‌دهید.

سوسپانسیون آلبا درای پلاس® | ®Albadry plus، تنها برای درمان در گاو های خشک، در ورم پستان های تحت بالینی ایجاد شده بوسیله سویه های حساس استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک آگالاکتیه توصیه شده است.

بعد از آخرین شیردوشی در دوره شیرواری، سرپستانک ها را تمیز و ضد عفونی نموده و برای هر کارتیه محتویات یک سرنگ را از طریق کانال سرپستانک وارد پستان نمایید. از آلودگی نوک سرنگ خودداری شود.‌

اسپکترامست® ال سی | Spectramast® LC (سوسپانسیون استریل سفتیوفور داخل پستانی ) در گاوهای شیروار برای درمان

قبل از مصرف تترادلتا® | ®Tetra-Delta را به خوبی تکان دهید. پس از شیر دوشی سرپستانک کارتیه درگیر را کاملاً تمیز و ضدعفونی نمایید. محتویات یک سرنگ را به داخل هر کارتیه درگیر تزریق نمایید.

سفامکس | Cefamax جهت استفاده در درمان دوره خشکی در گاوها. سفامکس برای درمان ورم پستان تحت بالینی و پیشگیری از بروز عفونت های جدید ایجاد شده بوسیله استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوک آگالاکتیه و استرپتوکوک یوبریس و هم چنین سایر باکتری های حساس به سفاپیرین استفاده می شود.‌

پیشگیـری و درمان ورم پستان های ایجاد شده بوسیله میکروارگانیسم های حساس به ترکیب کلوکساسیلین / آمپی سیلین درگاوهای خشک.‌

تایزرجن 200 | Tisergen 200 برای درمان عفونت‌های ناشی از اجرام حساس به تایلوزین شامل:‌ عفونت‌های تنفسی ناشی از پاستورلا‌ مولتوسیدا، مانهیمیا همولیتـیکا و آرکانوباکتـریوم پیوژنز، دیفتـری ناشی از فوزوباکتـریوم نکروفـوروم، نکروباسیلوز بین انگشتی ناشی از فوزوباکتریوم پیوژنز و ورم پستان و متریت ناشی از آرکانوباکترویوم پیوژنز.‌

– درمان بیماری های تنفسی باکتریایی (تب حمل و نقل، پنومونی) ناشی از مانهیمیا همولیتیکا،پاستورلا مولتوسیدا و هیستوفیلوس سومنی

آلامایسین طولانی اثر 200 | Alamycin LA 200 آنتی بیوتیکی با طیف اثر گسترده می باشد که در درمان شرایط ایجاد شده

گاو: برای درمان بیماری های تنفسی باکتریایی(BRD ، تب حمل و نقل و ذات‌الریه) مربوط به مانهیمیا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس سومنوس.

گاو: درمان و متافیلاکسی (درمان کنترلی) بیماری های تنفسی ناشی از مانهیمیا (پاستورلا)همولیتیکا, پاستورلا مولتوسیدا, هیستوفیلوس سومنی و مایکوپلاسما بویس و برای درمان عفونت قرنیه ملتحمه ای گاوها(IBK) ناشی از مورکسلا بویس حساس به تولاترومایسین. قبل از شروع متافیلاکسی(درمان کنترلی)، باید وجود بیماری در گله تایید شده باشد.

اکسنل® 1گرمی | Excenel® 1gحاوی سفتیوفور می‌باشد که یک آنتی بیوتیک سفالوسپورینی باکتریسید وسیع‌الطیف مقاوم به بتالاکتاماز می‌باشد

سفتیوفور هیـدروکلـراید یک آنتی بیوتیـک سفالوسپورینی باکتریسید وسیع الطیف مقاوم به بتالاکتاماز می باشد که در موارد زیر مصرف می شود:‌ 1- عفونت های رحمی حاد بعد از زایمان (144 – 0 روز بعد از زایمان) ایجاد شده بوسیله ارگانیسم های حساس به سفتیوفور