نمایش دادن همه 2 نتیجه

رول ملحفه یکبار مصرف با عرض 80 سانتی متر – 17 گرم بافتینه – طول 20 متر و 30 متر – دارای پرفراژ

رول ملحفه یکبار مصرف با عرض 60 سانتی متر – 17 گرم بافتینه – طول 20 و 25 و 30 متر