نمایش دادن همه 12 نتیجه

سیستم آزادسازی داخل واژنی، یک وسیله T شکل که شامل یک پوسته سیلیکونی آغشته به پروژسترون می باشد که در یک قالب خنثی پلاستیکی قرار گرفته است.

سیستم آزادسازی درون واژنی برای گوسفند و بز به صورت T شکل بوده و هر واحد آن دارای یک لایه سیلیکونی (ضخامت یک میلیمتر) حاوی 0.33 گرم پروژسترون طبیعی میکرونیزه (که بطور یکنواخت روی سیلیکون پخش شده است) می‌باشد که بر روی یک ساختار نایلونی با دنباله‌ای پلی‌استری تعبیه شده است.

این محلول بخاطر اثرات لوتئولیتیک و اکسی‌توسیک در گاو و اسب و نیز مدیریت فحلی گاوها مصرف می‌گردد. نوع F2 پروستاگلندین‌ها می‌توانند از طریق پوست جذب شده و باعث اسپاسم تنفسی یا حتی سقط شود.

قطع آبستنی:‌ تا روز 150 آبستنی باعث سقط جنین طی 4-5 روز بعد از تزریق می‌شود.‌ به عنوان درمان کمکی در متریت حاد و یا چرکی شدن رحم در دوره بعد از زایمان.‌ کنترل فحلی

القاء و همزمانی فحلی، اختلا‌لا‌ت تخمدانی، التهاب و عفونت رحم، القای زایمان، سقط جنین و بیماری های رحم پس از زایمان در گاو

تحلیل جسم زرد و متعاقب آن تخمک گذاری، تحریک و انقباض رحم، کمک به دفع غشاهای جنینی، کمک به انتقال گامت ها و حرکت اسپرم در دستگاه تناسلی جنسی نر و ماده، سقط جنین. پروستا گلندین ها از اسید آراشیدونیک آزاد که توسط فعالیت آنزیم فسفولیپاز A‌ متصل به غشا سلولی ساخته می شود، تولید می گردند.پس از رها شدن، اسید آراشیدونیک حداقل در دو مسیر آنزیمی اکسیده می گردد.‌

دی-کلوپروستنول سدیم آنالوگ سنتتیک پروستا گلاندین F2a بوده و دارای کلیه اثرات آن می باشد. دی- کلو پی جی | D-Clo PG باعث انقباض میومتر و شل شدن گردن رحم و کاهش حجم رحم گردیده و در صورت تماس با جسم زرد بالغ باعث تحلیل آن از نظر علمی و مورفولوژیک می شود. (این عمل باعث فحلی دام در فاصله زمانی 5-2 روز بعد از تزریق می شود).

رینوگوناد | Rinogonad از طریق گردش خون وریدی باب به هیپوفیز منتقل می گردد و در بخش قدامی این غده باعث افزایش ترشح گنادوتروپین های تحریک کننده فولیکول و محرک تشکیل جسم زرد در جنس ماده و اسپرماتوژنز در جنس نر می گردد. زمان شروع اثر این دارو حدود 2 ساعت و نیمه عمر آن کمتر از 3 ساعت می باشد در این مدت پپتیدها به اسیدهای آمینه تجزیه شده و از بافت دفع می گردند.‌

دز درمانی برای هر راس گاو (گاو ماده و تلیسه) 5 میلی لیتر( 25 میلی گرم دینوپروست) به صورت تجویز داخل عضلانی می باشد.‌

بوسوگوناد | Busogonad بصورت تزریق داخل وریدی، عضلانی و زیر جلدی مصرف می شود و در کیست های تخمدانی 5 میلی لیتر و جهت پیشگیری از تاخیر در تخمک گذاری 2/5 میلی لیتر و برای بهبودوضعیت باروری بعد از زایمان 2/5 میلی لیتر تجویز می گردد.‌
تولیدکننده: رویان دارو

تزریق اکسی توسین رویان | Oxytocin Rooyan از راه زیرجلدی و داخل عضلانی بوده و تزریق داخل وریدی باید به آهستگی و هماهنگ با نیاز و پاسخ حیوان انجام گیرد.‌