تیغ بیستوری (جراحی) سایز ۲۰ موریس

۹۵.۰۰۰تومان

تیغ جراحی بیستوری موریس ساخت کشور چین و در سایز های مختلف می باشند.

تیغ بیستوری (جراحی) سایز ۲۰ موریس

۹۵.۰۰۰تومان