نخ جراحی مونوکریل اتیکون (Monocryl Ethicon)

تماس بگیرید

از دسته نخ های قابل جذب غیر طبیعی (Synthetic Absorbable Sutures) می‌باشد. این نخ از جنس پلی گلیکاپرون 25 (poliglecaprone 25) و تک رشته ای است.