نخ جراحی مرسیلک اتیکون (Mersilk Ethicon)

تماس بگیرید

از دسته نخ های غیر قابل جذب طبیعی (Natural non- Absorbable Sutures) می‌باشد. این نخ از الیاف ابریشم گرفته شده از پیله کرم ابریشم ساخته شده و چند رشته ای است.