نخ جراحی مونوکریل بی براوون (Monosyn)

تماس بگیرید

از دسته نخ های قابل جذب غیر طبیعی (Synthetic Absorbable Sutures) می‌باشد. این نخ از جنس گلیکونیت (Glyconate) و تک رشته ای است.