نخ جراحی پی دی اس بی براوون (Monoplus)

تماس بگیرید

از دسته نخ های قابل جذب غیر طبیعی (Synthetic Absorbable Sutures) می‌باشد. این نخ از جنس پلی دیوکسانون (polydioxanone) و تک رشته ای است.