تیغ جراحی سایز 22 اکسل (Exel)

۲۱۰.۰۰۰تومان

تیغ جراحی موریس سایز 20 برای انواع جراحی که در آن نیاز به برش های بزرگ می باشد کاربردی مطلوب دارد از این رو می توان از این تیغ جراحی به شکل مناسبی برای جراحی استفاده کرد و در نوع متفاوت عرضه می گردد.

تیغ جراحی سایز 22 اکسل (Exel)

۲۱۰.۰۰۰تومان