تیغ جراحی سایز 24 پارامونت (Paramount)

۱۱۰.۰۰۰تومان

تیغ جراحی پارامونت سایز 24 تیغی بسیار تیز و برنده است که علاوه بر عمل های جراحی، برای ایجاد شکاف سطحی روی پوست و همچنین عمل حجمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تیغ با دسته شماره 4 قابل استفاده است.

تیغ جراحی سایز 24 پارامونت (Paramount)

۱۱۰.۰۰۰تومان