تیغ بیستوری سرجی شارپ 22 (Surgi Sharp)

تماس بگیرید

تیغ جراحی سایز 22 سرجی شارپ ساخت کشور هند می باشد و اغلب جهت ایجاد برش های بزرگ روی عضلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.. لبه برش منحنی شکل داشته و به همراه دسته شماره 4 قابل استفاده است.