اسکالپ وین 21 سبز سوپا

۱.۴۰۰تومان

یکی از سوزن‌های که جهت تزریق دارو در بیمارستانها مورد استفاده قرار می‌گیرد اسکایپ وین دارای دو بال سبز می‌باشد که تشابه زیادی به پروانه دارد اسکایپ وین با رنگهای مختلف در بیمارستان می‌باشد هر کدام از رنگ های آن نشانگر سایز سوزن آن می‌باشد.
اسکالپ وین 21 سبز سوپا

۱.۴۰۰تومان