اکسی جکت 20% طولانی اثر – Oxyject 20% LA

تماس بگیرید

اکسی تتراسایکلین ‌طولانی اثر انتخاب اول جهت درمان تعدادی از عفونت های سیستمیک و یا موضعی در گاو، گوسفند و بز