کلی استاپ 10 رویان (پمپ) – (Coli Stop 10 Rooyan (pump

۳۷.۹۰۰تومان

جهت درمان عفونت های گوارشی ناشی از اشریشیا کلی، سالمونلا و سایر عفونت های به وجود آمده توسط باکتری های حساس به فلورفنیکل 50% در طیور.

کلی استاپ 10 رویان (پمپ) – (Coli Stop 10 Rooyan (pump

۳۷.۹۰۰تومان