تایلوزیت® – ®Tylosit

تماس بگیرید

نیمچه های گوشتی و پولت ها: برای درمان با شروع علایم بیماری (CRD)، هر ساشه در200 لیتر آب آشامیدنی ولرم ( 5/0 گرم در لیتر) حل شده و به مدت 48 ساعــت و یا بنا به صلاحدید دکتر دامپزشک به مدت طولانی تر مصرف می شود.