تیامولین 45% رویان – tiamulin 45%

تماس بگیرید

تیامولین 45% رویان | tiamulin 45% برای درمان عفونت های نـاشـی از مایـکوپـلاسما، باکتری های دستگاه تنفسی، مـفـاصـل و روده بـه کار می رود