پوستین-سی (Poustin-C)

تماس بگیرید

پوستین سی، ویتامین سی طولانی اثر است که در طیور برای بهبود سیستم دفاعی و عملکرد دام مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدلیل قابلیت انحلال بالای این محصول در آب، میزان جذب آن در داخل بدن دام حداکثر مقدار ممکن می‌باشد.