بسته
0
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید.
جستجو
فیلترها
بوپاجکت | Bupaject دارویی است که برای درمان تمام اشکال بیماری تیلریوز گاو
تولیدکننده: رویان دارو
  تماس بگیرید

  درباره محصول بوپاجکت رویان (Bupaject)

  بوپارواکن 5% | buparvaquone 5%

  مشخصات محصول

  ترکیب:

  بوپاجکت | Bupaject

  هر میلی لیتر دارو حاوی 50 میلی گرم ماده موثره بوپارواکن می باشد.  ‌

  مکانیسم اثر:

  بوپارواکن یک هیدروکسی نفتوکینون و از آنالوگ های پارواکن می باشد با این تفاوت که فعالیت این دارو در بدن در مقایسه با پارواکن حدود 8 برابر می باشد. این دارو با ممانعت از انتقال الکترون در میتوکندری در زنجیره تنفسی تک یاخته تیلریا باعث از بین رفتن این انگل می شود. معمولاً این مکانیسم باعث حذف کامل عفونت نمی شود و گاهی بیماری به صورت تحت بالینی(Subclinical)  باقی می ماند.                 ‌

  متعاقب تزریق عضلانی جذب و انتشار دارو به خوبی انجام می شود. نیمه عمر این دارو 26 ساعت و 44 دقیقه است و پایین افتادن سطح خونی آن به تدریج و به آهستگی صورت می گیرد.‌

  موارد مصرف:

  بوپاجکت | Bupaject دارویی است که برای درمان تمام اشکال بیماری تیلریوز گاو به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد:‌

  تیلریوز شمال آفریقا، خاورمیانه، اروپای جنوبی، هند، آسیا و مدیترانه ناشی از تیلریا آنولاتا‌

  تیلریوز آفریقای شرقی با نام تب سواحل شرقی یا تب کرانه شرقی( ECF ( East Coast Fever  ناشی از تیلریا پاروا

  بوپارواکن باعث مرگ شیزونت تیلریا (مرحله سیر تکاملی انگل درون سلول های لمفوییدی) و پیروپلاسمای تیلریا (در گلبول های قرمز خون) می شود.‌

  اصولا تیلریوز بیماری شایع و مخصوص مناطق گرمسیری است که عامل آن گونه های مختلف تیلریا Theileria می باشد و از طریق کنه ها دام ها را آلوده می کند.

  عامل این بیماری در ایران ، تیلریا ، آنولاتا می باشد.‌

  مقدار و نحوه مصرف:

  2/5 میلی گرم بوپاجکت | Bupaject به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (برای این منظور  1میلی لیتر از داروی بوپارواکن به ازای هر 20 کیلوگرم وزن دام) به صورت تزریق داخل عضلانی به صورت تک دوز توصیه می شود. این مقدار در موارد ملایم بیماری کافی می باشد ولی در موارد حاد و شدید یک دوز دیگر را می توان 48 تا 72 ساعت پس از اولین تزریق تکرار نمود. این تزریق بهتر است در ناحیه عضله گردن انجام شود زیرا جذب و انتقال دارودر این ناحیه بهترانجام می شود. در صورتی که نیاز به تزریق مجدد وجود داشته باشد بهتر است تزریق دوم در محل دیگری از عضله گردن انجام شود. در برخی موارد و بر اساس تشخیص دکتر دامپزشک نیاز به تجویز بیشتر از دو بار نیز وجود دارد.‌

  زمان پرهیز از مصرف:

  گوشت دام های تحت درمان تا 42 روز پس از آخرین تزریق نباید به مصرف انسان برسد.‌

  شیر دام های تحت درمان در حین تزریق و تا 48 ساعت پس از آخرین تزریق برای مصارف انسانی مجاز نمی باشد.‌

  موارد احتیاط:

  بوپاجکت | Bupaject باید منحصراً داخل عضلانی تزریق شود.‌

  تزریق داخل وریدی ممنوع می باشد، تزریق زیر جلدی باعث انتشار و جذب ضعیف و نهایتا اثر بخشی ضعیف دارو می شود.‌

  التهاب و تورم خفیف در موضع تزریق یکی از عوارض شایع ولی زودگذر می باشد. ‌

  دام هایی که با این دارو تحت درمان قرار گرفته اند باید به میزان کافی آب و غذای مناسب دریافت نمایند و شرایط نگهداری باید طوری باشد که کمترین استرس به آنها وارد شود.

  درمان های کمکی نیز برای کم خونی مورد ملاحظه قرار داده شود.‌

  از آن جایی که انتقال این بیماری توسط کنه انجام می شود مبارزه با کنه ها از اولویت های مبارزه با تیلریوز می باشد.‌

  شرایط نگهداری:

  بوپاجکت | Bupaject را در حرارت پایین تر از 25 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری نمایید.‌

  منبع: رویان دارو

  درباره محصول بوپاجکت رویان (Bupaject)

  بوپارواکن 5% | buparvaquone 5%

  مشخصات محصول

  ترکیب:

  بوپاجکت | Bupaject

  هر میلی لیتر دارو حاوی 50 میلی گرم ماده موثره بوپارواکن می باشد.  ‌

  مکانیسم اثر:

  بوپارواکن یک هیدروکسی نفتوکینون و از آنالوگ های پارواکن می باشد با این تفاوت که فعالیت این دارو در بدن در مقایسه با پارواکن حدود 8 برابر می باشد. این دارو با ممانعت از انتقال الکترون در میتوکندری در زنجیره تنفسی تک یاخته تیلریا باعث از بین رفتن این انگل می شود. معمولاً این مکانیسم باعث حذف کامل عفونت نمی شود و گاهی بیماری به صورت تحت بالینی(Subclinical)  باقی می ماند.                 ‌

  متعاقب تزریق عضلانی جذب و انتشار دارو به خوبی انجام می شود. نیمه عمر این دارو 26 ساعت و 44 دقیقه است و پایین افتادن سطح خونی آن به تدریج و به آهستگی صورت می گیرد.‌

  موارد مصرف:

  بوپاجکت | Bupaject دارویی است که برای درمان تمام اشکال بیماری تیلریوز گاو به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد:‌

  تیلریوز شمال آفریقا، خاورمیانه، اروپای جنوبی، هند، آسیا و مدیترانه ناشی از تیلریا آنولاتا‌

  تیلریوز آفریقای شرقی با نام تب سواحل شرقی یا تب کرانه شرقی( ECF ( East Coast Fever  ناشی از تیلریا پاروا

  بوپارواکن باعث مرگ شیزونت تیلریا (مرحله سیر تکاملی انگل درون سلول های لمفوییدی) و پیروپلاسمای تیلریا (در گلبول های قرمز خون) می شود.‌

  اصولا تیلریوز بیماری شایع و مخصوص مناطق گرمسیری است که عامل آن گونه های مختلف تیلریا Theileria می باشد و از طریق کنه ها دام ها را آلوده می کند.

  عامل این بیماری در ایران ، تیلریا ، آنولاتا می باشد.‌

  مقدار و نحوه مصرف:

  2/5 میلی گرم بوپاجکت | Bupaject به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (برای این منظور  1میلی لیتر از داروی بوپارواکن به ازای هر 20 کیلوگرم وزن دام) به صورت تزریق داخل عضلانی به صورت تک دوز توصیه می شود. این مقدار در موارد ملایم بیماری کافی می باشد ولی در موارد حاد و شدید یک دوز دیگر را می توان 48 تا 72 ساعت پس از اولین تزریق تکرار نمود. این تزریق بهتر است در ناحیه عضله گردن انجام شود زیرا جذب و انتقال دارودر این ناحیه بهترانجام می شود. در صورتی که نیاز به تزریق مجدد وجود داشته باشد بهتر است تزریق دوم در محل دیگری از عضله گردن انجام شود. در برخی موارد و بر اساس تشخیص دکتر دامپزشک نیاز به تجویز بیشتر از دو بار نیز وجود دارد.‌

  زمان پرهیز از مصرف:

  گوشت دام های تحت درمان تا 42 روز پس از آخرین تزریق نباید به مصرف انسان برسد.‌

  شیر دام های تحت درمان در حین تزریق و تا 48 ساعت پس از آخرین تزریق برای مصارف انسانی مجاز نمی باشد.‌

  موارد احتیاط:

  بوپاجکت | Bupaject باید منحصراً داخل عضلانی تزریق شود.‌

  تزریق داخل وریدی ممنوع می باشد، تزریق زیر جلدی باعث انتشار و جذب ضعیف و نهایتا اثر بخشی ضعیف دارو می شود.‌

  التهاب و تورم خفیف در موضع تزریق یکی از عوارض شایع ولی زودگذر می باشد. ‌

  دام هایی که با این دارو تحت درمان قرار گرفته اند باید به میزان کافی آب و غذای مناسب دریافت نمایند و شرایط نگهداری باید طوری باشد که کمترین استرس به آنها وارد شود.

  درمان های کمکی نیز برای کم خونی مورد ملاحظه قرار داده شود.‌

  از آن جایی که انتقال این بیماری توسط کنه انجام می شود مبارزه با کنه ها از اولویت های مبارزه با تیلریوز می باشد.‌

  شرایط نگهداری:

  بوپاجکت | Bupaject را در حرارت پایین تر از 25 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری نمایید.‌

  منبع: رویان دارو

  مشخصات محصولات
  نام ویژگیمقدار ویژگی
  ساخت کشورایران
  نوع محصولضد انگل
  طریقه مصرفمحلول استریل تزریقی
  گونه هدفگاو
  بسته بندیویال های 50 و 100 میلی لیتری
  نقد و بررسی خود را بنویسید
  • فقط کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند نقد و بررسی‌ها را بنویسند.
  *
  *
  بد
  عالی
  *
  *
  *
  مشخصات محصولات
  نام ویژگیمقدار ویژگی
  ساخت کشورایران
  نوع محصولضد انگل
  طریقه مصرفمحلول استریل تزریقی
  گونه هدفگاو
  بسته بندیویال های 50 و 100 میلی لیتری
  برچسب‌های محصول