بسته
0
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید.
جستجو
فیلترها
سوسپانسیون نیکلوسُل | Niclosol در درمان بیماری های انگلی ناشی از کرم های پهن و نواری و همچنین برای کنترل و متوقف نمودن چرخه زندگی فلوک های مخروطی شکل که هنوز بالغ نشده اند، در بز، گوسفند و گاو مورد استفاده قرار می گیرد. ‌
تولیدکننده: رویان دارو
  تماس بگیرید

  درباره نیکلوسُل رویان (Niclosol)

  نیکلوزاماید 20% | Niclosamide 20%

  مشخصات محصول

  ترکیب:

  نیکلوسُل | Niclosol

  هر میلی لیتر از سوسپانسیون نیکلوسُل | Niclosol حاوی 200 میلی گرم نیکلوزاماید می باشد.‌

  مکانیسم اثر:

  نیکلوزاماید از نظر شیمیایی از خانواده سالیسیلانیلید ‌SALICYLANILIDES‌ می باشد.

  این خانواده بر روی گونه های مشخصی از نماتودها، فلوک های کبدی و کرم های نواری (سستودها) موثربوده و طیف اثر محدودی دارند.

  نیکلوزاماید بر روی کرم های نواری و فلوک ها بسیار خوب اثر می کند که می توان به مونیزیا و تنیا اشاره نمود.

  نیکلوسُل | Niclosol بر روی فلوک های خونی مانند شیستوزومیا هم موثر می باشد.

  مکانیسم عمل دارو اگرچه به خوبی شناخته نشده است اما بسیاری بر این عقیده هستند که نیکلوزاماید و بطور کلی خانواده سالیسیلانیلید با ایجاد وقفه در فسفریلاسیون اکسیداتیو و در داخل میتوکندری سبب عدم تشکیل ATP‌  درون سلولی می شوند. در چنین حالتی وقفه در حرکت انگل و سایر فعالیت های حیاتی مشاهده می شود که سبب نابودی انگل خواهد شد.

  نیکلوزاماید همچنین از جذب گلوکز در کرم های نواری و پهن جلوگیری می نماید.

  نیکلوزاماید به مقدار کمی جذب شده و بیشتر آن از طریق مدفوع و دست نخورده دفع می شود. به همین دلیل عوارض سمی با این دارو کمتر مشاهده می شود.‌

  موارد مصرف:

  سوسپانسیون نیکلوسُل | Niclosol در درمان بیماری های انگلی ناشی از کرم های پهن و نواری و همچنین برای کنترل و متوقف نمودن چرخه زندگی فلوک های مخروطی شکل که هنوز بالغ نشده اند، در بز، گوسفند و گاو مورد استفاده قرار می گیرد. ‌

  نیکلوسُل | Niclosol را می توان برای همه حیوانات در سنین مختلف و حتی حیوانات آبستن هم مورد استفاده قرار داد. جدول زیر نشان دهنده تاثیر این دارو بر گونه های مختلف انگل در گوسفند، بز و گوساله می باشد.

  مقدار و نحوه مصرف:

  دوز پایه دارو برابر است با یک میلی لیتر به ازاء هر 4 کیلوگرم وزن بدن دام.‌

  این مقدار را می توان با درنچر بطور مستقیم به حیوان خوراند.

  برای حیواناتی که زیر 20 کیلوگرم وزن دارند می توان دوز دارو را با آب رقیق نموده سپس با درنچر به حیوان خورانید. به عنوان مثال برای 10 کیلوگرم وزن می توان دوز دارو را که 2.5 میلی لیتر می باشد با همان مقدار آب مخلوط نموده و سپس 5 میلی لیتر را به حیوان خورانید. ‌

  زمان پرهیز از مصرف:

  7‌ روز قبل از کشتار مصرف این دارو می بایست قطع گردد. ‌

  توصیه و احتیاط های دارویی:

  – قبل از مصرف نیکلوسُل | Niclosol محتویات ظرف را خوب تکان دهید.

  – حتما از بسته بودن درب بعد از استفاده اطمینان حاصل نمایید. در صورت باز ماندن درب ظرف، آب درون ظرف بعد از مدت کوتاهی تبخیر شده و سبب سفت شدن مواد می گردد. ‌

  – دارو را مطابق با مقدار توصیه شده به حیوان بخورانید. ‌

  – تاثیر دارو بر روی گونه های گفته شده در مدت زمان زیادی مورد بررسی قرار گرفته است که عدم تاثیر آن می تواند دلایل زیادی داشته باشد در چنین مواردی با دامپزشک مربوطه تماس حاصل نمایید.

  – بعد از اولین استفاده و باز شدن ظرف محتویات باقیمانده را می توان ظرف مدت 30 روز به مصرف رساند. ‌

  – دوراز دسترس کودکان نگهداری شود.‌

  شرایط نگهداری:

  در دمای بالاتر از 25 درجه سلسیوس نگهداری نگردد.

  دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود. ‌

  محصول حتماً در بسته بندی اصلی خود نگهداشته شده و بعد از مصرف درب بسته بندی را کاملاً محکم نمایید.‌

  منبع: رویان دارو

  درباره نیکلوسُل رویان (Niclosol)

  نیکلوزاماید 20% | Niclosamide 20%

  مشخصات محصول

  ترکیب:

  نیکلوسُل | Niclosol

  هر میلی لیتر از سوسپانسیون نیکلوسُل | Niclosol حاوی 200 میلی گرم نیکلوزاماید می باشد.‌

  مکانیسم اثر:

  نیکلوزاماید از نظر شیمیایی از خانواده سالیسیلانیلید ‌SALICYLANILIDES‌ می باشد.

  این خانواده بر روی گونه های مشخصی از نماتودها، فلوک های کبدی و کرم های نواری (سستودها) موثربوده و طیف اثر محدودی دارند.

  نیکلوزاماید بر روی کرم های نواری و فلوک ها بسیار خوب اثر می کند که می توان به مونیزیا و تنیا اشاره نمود.

  نیکلوسُل | Niclosol بر روی فلوک های خونی مانند شیستوزومیا هم موثر می باشد.

  مکانیسم عمل دارو اگرچه به خوبی شناخته نشده است اما بسیاری بر این عقیده هستند که نیکلوزاماید و بطور کلی خانواده سالیسیلانیلید با ایجاد وقفه در فسفریلاسیون اکسیداتیو و در داخل میتوکندری سبب عدم تشکیل ATP‌  درون سلولی می شوند. در چنین حالتی وقفه در حرکت انگل و سایر فعالیت های حیاتی مشاهده می شود که سبب نابودی انگل خواهد شد.

  نیکلوزاماید همچنین از جذب گلوکز در کرم های نواری و پهن جلوگیری می نماید.

  نیکلوزاماید به مقدار کمی جذب شده و بیشتر آن از طریق مدفوع و دست نخورده دفع می شود. به همین دلیل عوارض سمی با این دارو کمتر مشاهده می شود.‌

  موارد مصرف:

  سوسپانسیون نیکلوسُل | Niclosol در درمان بیماری های انگلی ناشی از کرم های پهن و نواری و همچنین برای کنترل و متوقف نمودن چرخه زندگی فلوک های مخروطی شکل که هنوز بالغ نشده اند، در بز، گوسفند و گاو مورد استفاده قرار می گیرد. ‌

  نیکلوسُل | Niclosol را می توان برای همه حیوانات در سنین مختلف و حتی حیوانات آبستن هم مورد استفاده قرار داد. جدول زیر نشان دهنده تاثیر این دارو بر گونه های مختلف انگل در گوسفند، بز و گوساله می باشد.

  مقدار و نحوه مصرف:

  دوز پایه دارو برابر است با یک میلی لیتر به ازاء هر 4 کیلوگرم وزن بدن دام.‌

  این مقدار را می توان با درنچر بطور مستقیم به حیوان خوراند.

  برای حیواناتی که زیر 20 کیلوگرم وزن دارند می توان دوز دارو را با آب رقیق نموده سپس با درنچر به حیوان خورانید. به عنوان مثال برای 10 کیلوگرم وزن می توان دوز دارو را که 2.5 میلی لیتر می باشد با همان مقدار آب مخلوط نموده و سپس 5 میلی لیتر را به حیوان خورانید. ‌

  زمان پرهیز از مصرف:

  7‌ روز قبل از کشتار مصرف این دارو می بایست قطع گردد. ‌

  توصیه و احتیاط های دارویی:

  – قبل از مصرف نیکلوسُل | Niclosol محتویات ظرف را خوب تکان دهید.

  – حتما از بسته بودن درب بعد از استفاده اطمینان حاصل نمایید. در صورت باز ماندن درب ظرف، آب درون ظرف بعد از مدت کوتاهی تبخیر شده و سبب سفت شدن مواد می گردد. ‌

  – دارو را مطابق با مقدار توصیه شده به حیوان بخورانید. ‌

  – تاثیر دارو بر روی گونه های گفته شده در مدت زمان زیادی مورد بررسی قرار گرفته است که عدم تاثیر آن می تواند دلایل زیادی داشته باشد در چنین مواردی با دامپزشک مربوطه تماس حاصل نمایید.

  – بعد از اولین استفاده و باز شدن ظرف محتویات باقیمانده را می توان ظرف مدت 30 روز به مصرف رساند. ‌

  – دوراز دسترس کودکان نگهداری شود.‌

  شرایط نگهداری:

  در دمای بالاتر از 25 درجه سلسیوس نگهداری نگردد.

  دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود. ‌

  محصول حتماً در بسته بندی اصلی خود نگهداشته شده و بعد از مصرف درب بسته بندی را کاملاً محکم نمایید.‌

  منبع: رویان دارو

  مشخصات محصولات
  نام ویژگیمقدار ویژگی
  ساخت کشورایران
  نوع محصولضد انگل
  طریقه مصرفسوسپانسیون خوراکی
  گونه هدفگاو، گوسفند، بز
  بسته بندیبطری های پلی اتیلنی 200، 1000 و 2000 میلی لیتری‌
  نقد و بررسی خود را بنویسید
  • فقط کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند نقد و بررسی‌ها را بنویسند.
  *
  *
  بد
  عالی
  *
  *
  *
  مشخصات محصولات
  نام ویژگیمقدار ویژگی
  ساخت کشورایران
  نوع محصولضد انگل
  طریقه مصرفسوسپانسیون خوراکی
  گونه هدفگاو، گوسفند، بز
  بسته بندیبطری های پلی اتیلنی 200، 1000 و 2000 میلی لیتری‌
  برچسب‌های محصول