بسته
0
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید.
جستجو
فیلترها
سالینوکوکس | Salinocox به عنوان کوکسیدیوستات جهت کنترل و پـیـشـگـیـری کوکسیدیوز در جـوجه های گـوشتی و پولت های جایگزین تخمگذار به کار می رود. سالینومایسین باعث بهبود ضریب تبدیل موادغذایی نیز می گردد و روی کیفیت لاشه نیز اثر سوء ندارد.
تولیدکننده: رویان دارو
  تماس بگیرید

  درباره سالینوکوکس رویان (Salinocox)

  سالینومایسین 12% | Salinomycin 12%

  مشخصات محصول

  ترکیب:

  سالینوکوکس | Salinocox

  هر کیلوگرم سالینوکوکس | Salinocox حاوی 120 گرم سالینومایسین سدیم است.

  مکانیسم اثر:

  سالینوکوکس | Salinocox یک داروی کوکسیدیوستات یونوفوره است که با یون های سدیم و پتاسیم ایجاد کمپلکس های قابل حل در چربی می نماید و بدین طریق باعث افزایش نـفـوذپـذیـری غـشاء تـک یاخـته نـسبـت بـه ایـن یـون هـا می شـود. بـا افـزایـش غـلـظـت یون های مثبت در درون سلول، پمپ سدیم – پتاسیم در غشاء سلول فعال شده و بـا مـصـرف ATP بـه صـورت فـعـال شـروع بـه خارج کــردن ایـن یـون هـا از سـلــول می نـمـاید. پس از مدتی ذخـیـره ATP سـلـول بـه پـایان می رسد و پس از آن در اثـر خـاصـیـت اسـمـزی آب به درون سلـول تـک یاخـته نـفـوذ مـی کـنـد و در نـتـیـجه سلول متورم شده، اعمال اندام های درون سلولی مختل و در نهایت انگل منهدم می شـود. سالینوکوکس | Salinocox کـوکـسیـدیـواستات وسیع الـطیـفی است که روی مـروزوئیـت ها، اسپوروزوئیت ها و همچنین شیـزونـت های بـالغ تمام گونه های پاتوژن ایـمـریـای طـیور شـامل ایـمـریـا تـنلا، ایمریا نکاتریکس، ایمریا برونتی، ایمریا ماگزیما و ایمریا اسرولینا مؤثر است.

  موارد مصرف:

  سالینوکوکس | Salinocox به عنوان کوکسیدیوستات جهت کنترل و پـیـشـگـیـری کوکسیدیوز در جـوجه های گـوشتی و پولت های جایگزین تخمگذار به کار می رود. سالینومایسین باعث بهبود ضریب تبدیل موادغذایی نیز می گردد و روی کیفیت لاشه نیز اثر سوء ندارد.

  مقدار و نحوه مصرف:

  جوجه های گوشتی: 500 گرم سالینوکوکس | Salinocox در هر تن خوراک از یک روزگی تا 5 روز قبل از کشتار.

  پولت های جایگزین تخم گذار: 500 گرم سالینوکوکس | Salinocox در هر تن خوراک از یک روزگی تا حداکثر 12 هفتگی.

  جهت گرفتن بهترین نتیجه، در مخلوط شدن یکنواخت دارو با دان دقت نمایید، به این منظور توصیه می شود ابتدامقدار مورد نظر دارو را با پنج برابر وزن آن از خوراک به خوبی مخلوط نموده و سپس آن را به حجم اصلی خوراک اضافه کرده، مجدداً مخلوط نمایید.

  شرایط نگهداری:

  در محل خشک، زیر 25  درجه سلسیوس و دوراز دسـترس کـودکان نگهداری شود.

  زمان پرهیز از مصرف:

  5 روز قـبل از کـشـتار در جوجه های گوشتی و 7 روز قبل از شروع تخم گذاری در گله های تخم گذار.

  تداخل دارویی:

  سالینوکوکس | Salinocox با تیـامـولین تداخل اثر داشته و ضمن کاهش رشد می تواند باعـث تـلـفات شود. حداقل هفت روز باید بین مصرف متوالی این دو دارو فاصله وجود داشته باشد.

  موارد احتیاط:

  در طـی آمـاده سـازی از مـاسـک ضـد غبار، دستکش و لباس محافظ استفاده شود و پس از آن دست ها با آب و صابـون شستـشو داده شـود. از دسـترس کـودکان دور نگه داشته شود.

  در طیور تخمگذاری که تـولید آنــها به مصرف انسان میرسد مصرف نشود. در اسب و سایر تک سمی ها کشـنـده است. همراه بـا سایر کوکسیدیواستات ها که مکانیسم اثر مشابه دارند مصرف نشود.

  در بوقلمون ها به دلیل بروز مسمومیت مصرف نشود.

  منبع: رویان دارو

  درباره سالینوکوکس رویان (Salinocox)

  سالینومایسین 12% | Salinomycin 12%

  مشخصات محصول

  ترکیب:

  سالینوکوکس | Salinocox

  هر کیلوگرم سالینوکوکس | Salinocox حاوی 120 گرم سالینومایسین سدیم است.

  مکانیسم اثر:

  سالینوکوکس | Salinocox یک داروی کوکسیدیوستات یونوفوره است که با یون های سدیم و پتاسیم ایجاد کمپلکس های قابل حل در چربی می نماید و بدین طریق باعث افزایش نـفـوذپـذیـری غـشاء تـک یاخـته نـسبـت بـه ایـن یـون هـا می شـود. بـا افـزایـش غـلـظـت یون های مثبت در درون سلول، پمپ سدیم – پتاسیم در غشاء سلول فعال شده و بـا مـصـرف ATP بـه صـورت فـعـال شـروع بـه خارج کــردن ایـن یـون هـا از سـلــول می نـمـاید. پس از مدتی ذخـیـره ATP سـلـول بـه پـایان می رسد و پس از آن در اثـر خـاصـیـت اسـمـزی آب به درون سلـول تـک یاخـته نـفـوذ مـی کـنـد و در نـتـیـجه سلول متورم شده، اعمال اندام های درون سلولی مختل و در نهایت انگل منهدم می شـود. سالینوکوکس | Salinocox کـوکـسیـدیـواستات وسیع الـطیـفی است که روی مـروزوئیـت ها، اسپوروزوئیت ها و همچنین شیـزونـت های بـالغ تمام گونه های پاتوژن ایـمـریـای طـیور شـامل ایـمـریـا تـنلا، ایمریا نکاتریکس، ایمریا برونتی، ایمریا ماگزیما و ایمریا اسرولینا مؤثر است.

  موارد مصرف:

  سالینوکوکس | Salinocox به عنوان کوکسیدیوستات جهت کنترل و پـیـشـگـیـری کوکسیدیوز در جـوجه های گـوشتی و پولت های جایگزین تخمگذار به کار می رود. سالینومایسین باعث بهبود ضریب تبدیل موادغذایی نیز می گردد و روی کیفیت لاشه نیز اثر سوء ندارد.

  مقدار و نحوه مصرف:

  جوجه های گوشتی: 500 گرم سالینوکوکس | Salinocox در هر تن خوراک از یک روزگی تا 5 روز قبل از کشتار.

  پولت های جایگزین تخم گذار: 500 گرم سالینوکوکس | Salinocox در هر تن خوراک از یک روزگی تا حداکثر 12 هفتگی.

  جهت گرفتن بهترین نتیجه، در مخلوط شدن یکنواخت دارو با دان دقت نمایید، به این منظور توصیه می شود ابتدامقدار مورد نظر دارو را با پنج برابر وزن آن از خوراک به خوبی مخلوط نموده و سپس آن را به حجم اصلی خوراک اضافه کرده، مجدداً مخلوط نمایید.

  شرایط نگهداری:

  در محل خشک، زیر 25  درجه سلسیوس و دوراز دسـترس کـودکان نگهداری شود.

  زمان پرهیز از مصرف:

  5 روز قـبل از کـشـتار در جوجه های گوشتی و 7 روز قبل از شروع تخم گذاری در گله های تخم گذار.

  تداخل دارویی:

  سالینوکوکس | Salinocox با تیـامـولین تداخل اثر داشته و ضمن کاهش رشد می تواند باعـث تـلـفات شود. حداقل هفت روز باید بین مصرف متوالی این دو دارو فاصله وجود داشته باشد.

  موارد احتیاط:

  در طـی آمـاده سـازی از مـاسـک ضـد غبار، دستکش و لباس محافظ استفاده شود و پس از آن دست ها با آب و صابـون شستـشو داده شـود. از دسـترس کـودکان دور نگه داشته شود.

  در طیور تخمگذاری که تـولید آنــها به مصرف انسان میرسد مصرف نشود. در اسب و سایر تک سمی ها کشـنـده است. همراه بـا سایر کوکسیدیواستات ها که مکانیسم اثر مشابه دارند مصرف نشود.

  در بوقلمون ها به دلیل بروز مسمومیت مصرف نشود.

  منبع: رویان دارو

  مشخصات محصولات
  نام ویژگیمقدار ویژگی
  ساخت کشورایران
  نوع محصولضد کوکسیدیوز
  طریقه مصرفپودر مخلوط در دان
  گونه هدفطیور
  بسته بندیپاکت‌های 1 و 5 کیلوگرمی
  نقد و بررسی خود را بنویسید
  • فقط کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند نقد و بررسی‌ها را بنویسند.
  *
  *
  بد
  عالی
  *
  *
  *
  مشخصات محصولات
  نام ویژگیمقدار ویژگی
  ساخت کشورایران
  نوع محصولضد کوکسیدیوز
  طریقه مصرفپودر مخلوط در دان
  گونه هدفطیور
  بسته بندیپاکت‌های 1 و 5 کیلوگرمی
  برچسب‌های محصول