بسته
0
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید.
جستجو
فیلترها

آنتی بیوتیک

نئومايسين 20 % رویان - Neomycin 20%

نئومایسین 20% | Neomycin 20%

نئومایسین سولفات به طور عمده بر روی باکتری های هوازی گرم منفی نظیر اشریشیا کُلی، کلبسیلا، پروتئوس، سالمونلا و برخی از باکتری های گرم مثبت اثر دارد، ولی بر روی باکتری های بی هوازی تأثیر مطلوبی ندارد.
تماس بگیرید

نئومکس 20 رویان - Neomax 20

نئومایسین 20% | Neomycin 20%

نئومکس 20 رویان | Neomax 20 در دام و طیور و به منظور درمان اسهال سفید در گوساله ها، کلی باسیلوز گوسفند و بز، سالمونلوز گاو و گوسفند و آنتریت های طیور مورد استفاده قرار می گیرد.‌
تماس بگیرید

مگا کولی - MEGA Coli

کلیستین (سولفات) 4.000.000 واحد بین المللی

مگا کولی | MEGA Coli برای پیشگیری و درمان عفونت های روده ای ناشی از اشریشیاکلی، سالمونلا و سایر عفونت های به وجود آمده توسط باکتری های حساس به کلیستین در طیور و دام.‌
تماس بگیرید

کلی استاپ 10 رویان - Coli Stop 10 Rooyan

کلیستین (سولفات) 2/000/000 واحد بین المللی

جهت درمان عفونت های گوارشی ناشی از اشریشیا کلی، سالمونلا و سایر عفونت های به وجود آمده بر اثر باکترهای حساس به کلیستین در طیور. ضمنا کلی استاپ 10 رویان | Coli Stop 10 Rooyan را می توان هم زمان با بسیاری از آنتی بیوتیک های دیگر از جمله اریترومایسین، کلیندامایسین، باسیتراسین و سولفونامیدها به صورت سیزژیست به کار برد.
تماس بگیرید

کلی استاپ 10 رویان (پمپ) - (Coli Stop 10 Rooyan (pump

کلیستین COLISTIN (سولفات) |2/000/000 واحد بین المللی

جهت درمان عفونت های گوارشی ناشی از اشریشیا کلی، سالمونلا و سایر عفونت های به وجود آمده توسط باکتری های حساس به فلورفنیکل 50% در طیور.
37,900 تومان

آویلامایسین 10% - Avilamycine 10%

آویلامایسین 10% | Avilamycine 10%

جهت افزایش رشد و بهبود ضریب تبدیل و پیشگیری از آنتریت نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینژنس در طیور
تماس بگیرید

اسپیرا پلاس® - ®Spira Plus

اسپیرامایسین | Spiramycin

اسپیرامایسین در طیور و بوقلمون جهت کنترل و درمان بیماری‌های ناشی از میکروارگانیسم‌های ذکر شده، خصوصاً مایکوپلاسموز، سینوزیت عفونی، کوریزا، آنتریت نکروتیک، وبای مرغان و سینوویت عفونی تجویز می‌شود.‌
تماس بگیرید

انرو فلوكساسين 10% رویان (پمپ) - Enrofloxacin 10% Rooyan

انرو فلوکساسین 10%

انرو فلوکساسین 10% رویان (پمپ) | Enrofloxacin 10% Rooyan برای درمان بیماری های عفونی تک یا مخلوط ناشی از باکتری های گرم مثبت و منفی هوازی و مایکوپلاسماها در ماکیان، پرندگان زینتی و وحشی نظیر کلی سپتی سمی، پاستورلوز، کلامیدیوز، کلستریدیوز، سالمونلوز و سایر عفونت های ناشی از باکتری های حساس به این دارو استفاده می گردد.‌
تماس بگیرید

(زد) لینکومایسین 0.88% - Z-Lincomycin 0.88%

لینکومایسین 0.88% | Lincomycin 0.88%

(زد) لینکومایسین 0.88% | Z-Lincomycin 0.88% جهت کنترل ورم روده نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینژنس، کمک به رشد و بهبود ضریب تبدیل غذائی در نیمچه های گوشتی و کنترل
تماس بگیرید

(زد) لینکومایسین 40% - Z- Lincomycin 40%

لینکومایسین+اسپکتینومایسین

لینکومایسین 40 % جهت درمان بیماری آنتریت نکروتیک (ورم روده نکروتیک) ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس مورداستفاده قرار می‌گیرد. ضمناً جهت درمان عفونت های باکتریایی زنبور عسل مورد استفاده قرار می گیرد.
تماس بگیرید

(زد) لینکومایسین+اسپکتینومایسین رویان - Z- Lincomycin+Spectinomycin

لینکومایسین+اسپکتینومایسین

(زد) لینکومایسین+اسپکتینومایسین رویان | Z- Lincomycin+Spectinomycin برای درمان CRD ناشی از مایکو پلاسما ها و CRD کمپلکس ناشی از مایکو پلاسما و اشریشیا کولای حساس به لینکو مایسین و اسپکتینومایسین و برای وزن گیری مطلوبتر طیور توصیه می شود.
تماس بگیرید

تایلوزیت® - ®Tylosit

تایلوزین (تارترات) | Tylosin Tartrate

نیمچه های گوشتی و پولت ها: برای درمان با شروع علایم بیماری (CRD)، هر ساشه در200 لیتر آب آشامیدنی ولرم ( 5/0 گرم در لیتر) حل شده و به مدت 48 ساعــت و یا بنا به صلاحدید دکتر دامپزشک به مدت طولانی تر مصرف می شود.
تماس بگیرید

تایلوزین فسفات25 % رویان - Tylosin phosphate 25%

تایلوزین فسفات25 %

نیمچه های گوشتی و پولـت های جـایگزین تخم گذار: برای درمان بیماری تـنـفـسی مزمن (CRD) نـاشی از مـایکـوپلاسـما گـالی سـپـتـیـکوم به میزان 4 کیلوگرم از تایلوزین فسفات25 % رویان | Tylosin phosphate 25% در هر تـن خـوراک، در 5 روز اول زنـدگی و تـکرار مـصرف به مدت 2 روز در 5-3 هفتگی توصیه می شود.
تماس بگیرید

تایلوزین فسفات10% رویان - Tylosin phosphate10%

تایلوزین فسفات10%

تایلوزین فسفات10% رویان | Tylosin phosphate10% فقط در مصارف دامپزشکی کاربرد دارد و به طور عمده بر باکتری های گرم مثبت موثر است ولی بر روی اسپیروکت ها و انواعی از باکتری های گرم منفی (کلی فرم ها) نیز تاثیر دارد.
تماس بگیرید

تی اس-سل رویان® - ®TS–Sol Rooyan

سولفادی متوکسین 20% + تری متوپریم 4%

تی اس-سل رویان® | ®TS–Sol Rooyan در درمان کوریزا و بیماری هایی که توسط باکتری های گرم مثبت وگرم منفی مانند استافیلوکوک، استرپتوکوک، پنوموکوک، سالمونلا‌، پاستورلا‌، اشریشیاکولی، بعضی کوکسیدیا ها و مایکوپلا‌سما ها ایجاد می شوند، در مرغ و بوقلمون مصرف می شود.
تماس بگیرید

تیل موسین رویان® - ®Tilmosin Rooyan

تیل مایکوزین 25% | Tilmicosin 25%

در درمان عفونت های تنفسی طیور ناشی از مایکوپلاسماها، پاستورلا مولتوسیدا، اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال و بسیاری از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی استفاده می شود. تیل موسین رویان® | ®Tilmosin Rooyan یکی از بهترین داروهای تهیه شده علیه عفونت های مایکوپلاسمایی است که به راحتی داخل آب حل شده و مشکلاتی نظیر انسداد لوله، سختی حلالیت و عدم سازگاری با املاح موجود در آب را ندارد.
تماس بگیرید

تیامولین 45% رویان - tiamulin 45%

تیامولین 45% | tiamulin 45%

تیامولین 45% رویان | tiamulin 45% برای درمان عفونت های نـاشـی از مایـکوپـلاسما، باکتری های دستگاه تنفسی، مـفـاصـل و روده بـه کار می رود
تماس بگیرید

تیامولین+اکسی تتراسایکلین - Tiamulin+Oxytetracycline

تیامولین هیدروژن فومارات 2.5 % + اکسی تتراسلیکلین هیدروکلراید 8 %

تیامولین + اکسی تتراسایکلین علیه طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها مانند مایکوپلاسماها، کلامیدیاها، ریکتزیاها و اسپیروکت‌ها و بسیاری از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی شامل هوازی و بی‌هوازی مانند ای کولای، سالمونلا، پاستورلا، هموفیلوس، استافیلوکوک‌ها، استرپتوکوک‌ها و کلستریدیوم و بعضی از پروتوزوآها موثر است و به طور موثری جهت پیشگیری و درمان بیماری‌های دستگاه تنفسی مانند CRD‌، ‌CCRD‌ و سینوویت عفونی در طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد.‌
تماس بگیرید

تیامسول رویان® - ®Tiamsol Rooyan

تیامولین 12.5%

تیامسول رویان® | ®Tiamsol Rooyan در درمان مایکوپلاسموز طیور(CRD ) موثر می باشد و در مورد عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت حساس به تیامولین مانند برخی عفونت های استافیلوکوکی، استرپتوکوکی و نیز باکتری های گرم منفی مانند کلبسیلا، پاستورلا و تعدادی از اسپیروکت ها و هموفیلوس ها داروی کاملا موثری می باشد.‌
تماس بگیرید

تیاگارد - Tia Guard

تیامولین 10% | Tiamulin 10%

کوکسیدیواستات‌های یونوفوره (پلی‌اتر)شامل: موننسین، سالینومایسین، مادورامایسین و ناراسین در طیوری که داروی تیامولین دریافت می‌نمایند، تجویز نگردد.‌
تماس بگیرید

سولفامت رویان - Sulfamet Rooyan

سولفادیازین + تری متوپریم

ترکیب تری متوپریم و سولفادیازین به عنوان یک داروی موثر جهت درمان بیماری
تماس بگیرید

روباک زد رویان - Robac Z

باستیراسین زینک 15% | Bacitracin Zinc 15%

– کنترل و جلوگیری از ورم روده نکروتیک – بهبود پارامترهای پرورش مانند وزن و ضریب تبدیل‌ – افزایش تولید در طیور تخمگذار و مادر
تماس بگیرید

اکسی تتراسایکلین 50% رویان - Oxytetracycline 50%

اکسی تتراسایکلین 50%

200 تا 500 گرم در یک تن خوراک یا طبق تجویز دکتر دامپزشک
تماس بگیرید

اکسی تتراسایکلین 20 % - Oxytetracycline 20%

اکسی تتراسایکلین 20 %

اکسی تتراسایکلین 20 % جهت درمان عفونت‌های باکتریایی در طیور استفاده می‌شود. این محصول برای درمان عفونت‌های تنفسی، آنتریت باکتریایی همچنین برای عفونت‌های تنفسی ناشی از پاستورلا و کلی باسیلوز طیور قابل مصرف می‌باشد.
تماس بگیرید