بسته
0
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید.
جستجو
فیلترها

ضد انگل

ایمیدوکارب دی پروپیونات رویان (Imidocarb Dipropionate)

ایمیدوکارب دی پروپیونات علیه عفونت های ناشی از بابزیوز در گوسفند، گاو، اسب و سگ، آناپلاسموز در گاو و همچنین ارلیشیوز در سگ موثر می باشد.
تماس بگیرید

فنبندازول 2.5% رویان (Fenbendazole 2.5%)

فنبندازول 2.5% | Fenbendazole 2.5% بر مراحل نوزادهای در حال رشد و خفته و بالغ نماتودهای لوله گوارش گوسفند و بز و بالغ کرم های ریوی آنها، سستودهای بالغ لوله گوارش نشخوارکنندگان، نماتودهای بالغ و سستودهای لوله گوارش تک سمی‌ها و گوشتخواران موثر است
تماس بگیرید

کلوزانتل 10% رویان (Closantel 10%)

همراه با سایر دارو های ضد انگل، ترکیبات دارویی حاوی کلر و فسفر آلی، مصرف نگردد.
تماس بگیرید

آیورمکتین + کلوزانتل رویان (Ivermectin + Closantel)

هر میلی لیتر از آیورمکتین + کلوزانتل | Ivermectin + Closantel حاوی 125 میلی گرم کلوزانتل و 5 میلی گرم آیورمکتین می باشد.
تماس بگیرید

دکتومکتین رویان (Dectomectin)

دورامکتین برای درمان و کنترل آلودگی‌های انگلی داخلی و خارجی در دام‌ها استفاده می‌شود.‌‌‌
تماس بگیرید

آیور وان رویان (Iver 1)

از آیور وان رویان | Iver 1 Rooyan برای درمان و کنترل آلودگی‌های انگلی داخلی و خارجی در دام‌های مختلف استفاده می‌شود.‌
تماس بگیرید

بوپاجکت رویان (Bupaject)

بوپاجکت | Bupaject دارویی است که برای درمان تمام اشکال بیماری تیلریوز گاو
تماس بگیرید

(زد) آلبندازول 2.5% رویان (Z-Albendazole 2.5%)

آلبندازول یک داروی ضد انگل وسیع الطیف مؤثر بر روی کرم های دستگاه تنفس، کرم های نواری و گرد دستگاه گوارش و فرم بالغ فاسیولا در گاو، گوسفند و بز می باشد که روی مراحل لاروی (نابالغ) اکثر کرم های انگلی و تخم انگل ها نیز مؤثر است.
تماس بگیرید

(زد) آلبندازول+کبالت+سلنیوم رویان (Z-Albendazole+Cobalt+Selenium)

یک ضد انگل وسیع الطیف برای کنترل آلودگی های ناشی از کرم های گرد بالغ و نابالغ در حال رشد معدی – روده ای، ریوی، کرم های نواری و کپلک بالغ کبدی در گاو و گوسفند می باشد.
تماس بگیرید

نیکلوسُل رویان (Niclosol)

سوسپانسیون نیکلوسُل | Niclosol در درمان بیماری های انگلی ناشی از کرم های پهن و نواری و همچنین برای کنترل و متوقف نمودن چرخه زندگی فلوک های مخروطی شکل که هنوز بالغ نشده اند، در بز، گوسفند و گاو مورد استفاده قرار می گیرد. ‌
تماس بگیرید

لوامیزول 7/5% رویان (Levamisole 7.5%)

لوامیزول 7/5% | Levamisole 7.5% می تواند در موارد گاستروانتریت انگلی و بیماری های تنفسی انگلی ایجاد شده توسط مراحل نوزادی و بلوغ ارگانیسم های حساس به دارو استفاده شود.
تماس بگیرید

کلوزانتل 5% رویان (Closantel 5%)

سوسپانسیون کلوزانتل از راه خوراکی به وسیله مایع خوران (drenching gun) تجویز می شود
تماس بگیرید

آلبندازول 2/5% رویان (Albendazole 2.5%)

آلبندازول 2/5% رویان | Albendazole 2.5% Rooyan یک داروی ضد انگل وسیع الطیف مؤثر بر روی کرم های دستگاه تنفس، کرم های نواری و گرد دستگاه گوارش و فرم بالغ فاسیولا در گاو، گوسفند و بز می باشد که روی مراحل لاروی (نابالغ) اکثر کرم های انگلی و تخم انگل ها نیز مؤثر است.
تماس بگیرید

آلبندازول+کبالت+سلنیوم رویان (Albendazole+Cobalt+Selenium)

ندازول+کبالت+سلنیوم | Albendazole+Cobalt+Selenium یک ضد انگل وسیع الطیف برای کنترل آلودگی های ناشی از کرم های گرد بالغ و نابالغ در حال رشد معدی – روده ای، ریوی، کرم های نواری و کپلک بالغ کبدی در گاو و گوسفند می باشد. این محصول همچنین از بین برنده تخم کرم های گرد و کپلک نیز می باشد بنابراین باعث کاهش آلودگی های ثانویه می شود.
تماس بگیرید