بسته
0
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید.
جستجو
فیلترها
هندریکس - Hendrix
تولیدکننده: Nutreco
  تماس بگیرید

  درباره افزودنی خوراک هندریکس (Hendrix)

  کنسانتره 2.5%

  مشخصات محصول

  کنسانتره 2.5% نیمچه گوشتی دوره آغازین:

  آنالیز و مشخصات

  ویتامین‌ها در هر کیلوگرم کنسانتره

  مواد معدنی در هر کیلوگرم کنسانتره

  پروتئین%25ویتامینA480000واحد بین‌المللیآهن2800میلی گرم
  رطوبت%10.7ویتامین D3140000واحد بین‌المللیمس600میلی گرم
  فیبر%7.2ویتامین E2000میلی گرمروی2400میلی گرم
  چربی خام%0.8ویتامین K3120میلی گرممنگنز2800میلی گرم
  لیزین قابل هضم%4.4ویتامین B1160میلی گرمید80میلی گرم
  متیونین قابل هضم%8.5ویتامین B2300میلی گرمسلنیوم10میلی گرم
  متیونین+سیستین قابل هضم%9.2اسید پانتوتنیک600میلی گرمکبالت10میلی گرم
  تره ئونین قابل هضم%1نیاسین2000میلی گرم   
  تریپتوفان قابل دسترس%0.36ویتامین B6200میلی گرم   
  کلسیم%11.1ویتامین B12800میلی گرم   
  فسفر قابل دسترسی%12.4بیوتین4000میلی گرم   
  سدیم%6.4اسید فولیک40میلی گرم   
  انرژی قابل متابولیسم کیلو کالری در هر کیلوگرم2109بتائین6000میلی گرم   
     فیتاز

  به مقدار لازم

  کلر%6   آنتی اکسیدان

  به مقدار لازم

  دستور مصرف:

  کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% مربوط به دوره آغازین را به میزان 2.5% به دان طیور به شرح زیر اضافه نمایید:

  مواد مصرفی در غذا

  نسبت مصرف در دره آغازین (0 تا 2 هفتگی)

  ذرت (حاوی 8% پروتئین)56%
  روغن سویا3%
  کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم)1.3%
  کنجاله سویا (حاوی 24% پروتئین37.2%
  کنسانتره Hendrix 2.5% (حاوی 25% پروتئین)2.5%
  جمع100%

  در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح زیر است:

  پروتئین%21.5
  لیزین%1.24
  متیونین + سیستین%0.88
  متیونین%0.53
  ترئونین%0.82
  تریپتوفان%0.25
  آرژینین%1.43
  کلر%0.2
  کلسیم%0.88
  فسفر%0.54
  فسفر قابل دسترس%0.45
  سدیم%0.17
  انرژی2952 کیلوکالری / کیلوگرم دان

   

  کنسانتره 2.5% نیمچه گوشتی دوره رشد پایانی:

  آنالیز و مشخصات

  ویتامین‌ها در هر کیلوگرم کنسانتره

  مواد معدنی در هر کیلوگرم کنسانتره

  پروتئین%30ویتامینA400000واحد بین‌المللیآهن2800میلی گرم
  رطوبت%10.8ویتامین D3100000واحد بین‌المللیمس600میلی گرم
  فیبر%7.2ویتامین E1600میلی گرمروی2400میلی گرم
  چربی خام%1ویتامین K380میلی گرممنگنز2800میلی گرم
  لیزین قابل هضم%8ویتامین B180میلی گرمید80میلی گرم
  متیونین قابل هضم%8.3ویتامین B2300میلی گرمسلنیوم10میلی گرم
  متیونین+سیستین قابل هضم%9اسید پانتوتنیک400میلی گرمکبالت10میلی گرم
  تره ئونین قابل هضم%0.97نیاسین1400میلی گرم   
  تریپتوفان قابل دسترس%0.35ویتامین B6120میلی گرم   
  کلسیم%11.70ویتامین B12800میلی گرم   
  فسفر قابل دسترسی%9.2بیوتین2000میلی گرم   
  سدیم%6.1اسید فولیک40میلی گرم   
  انرژی قابل متابولیسم کیلوکالری در هر کیلوگرم2333بتائین4000میلی گرم   
     فیتاز

  به مقدار لازم

  کلر%8.5   آنتی اکسیدان

  به مقدار لازم

  دستور مصرف:

  کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% مربوط به دوره آغازین را به میزان 2.5% به دان طیور به شرح زیر اضافه نمایید:

  مواد مصرفی در غذا

  نسبت مصرف در دوره رشد (2 تا 5 هفتگی)

  نسبت مصرف در دوره پایانی رشد (5 هفتگی)

  ذرت (حاوی 8% پروتئین)60%66.8%
  کنجاله سویا (حاوی44% پروتئین)33%27.1%
  کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم)0.8%0.9%
  روغن سویا3.7%2.7%
  کنسانتره Hendrix 2.5% (حاوی 30% پروتئین)%2.52.5%

  جمع

  100%

  100%

  در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح زیر است:

  مشخصات

  در دوره رشد

  در دوره پایانی

  پروتئین%20.1%18
  لیزین%1.13%0.99
  متیونین + سیستین%0.84%0.79
  متیونین%0.51%0.48
  ترئونین%0.76%0.68
  تریپتوفان%0.23%0.20
  آرژینین%1.3%1.14
  کلر%0.26%0.26
  کلسیم%0.69%0.72
  فسفر%0.45%0.43
  فسفر قابل دسترس%0.36%0.35
  سدیم%0.16%0.16
  انرژی3064 کیلوکالری / کیلوگرم دان3074 کیلوکالری / کیلوگرم دان

  جیره پیشنهادی:

  جیره پیشنهادی بدون روغن در مناطقی که روغن موجود نمی‌باشد یا قیمت آن بسیار بالاست. (توصیه شرکت Hendrix استفاده از جیره دارای روغن جهت حصول نتیجه بهتر می‌باشد.)

  مواد مصرفی در غذا

  نسبت مصرف در دوره آغازین (0 تا 2 هفتگی)

  نسبت مصرف در دوره رشد (2 تا 5 هفتگی)

  نسبت مصرف در دوره پایانی رشد (5 هفتگی به بعد)

  ذرت (حاوی 8% پروتئین)%59.4%64.8%70
  کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم)%1.3%1.1%1
  کنجاله سویا (حاوی 44% پرروتئین)%36.8%31.6%26.5
  کنسانتره Hendrix 2.5%%2.5 (کنسانتره آغازین)%2.5(کنسانتره رشد و پایانی)%2.5(کنسانتره رشد و پایان)

  جمع

  100%

  100%

  100%

  در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح ذیر است:

  پروتئین%21.4%19.8%18
  لیزین%1.21%1.11%0.98
  متیونین + سیستین%0.84%0.84%0.79
  متیونین%0.48%0.5%0.48
  ترئونین%0.82%0.75%0.68
  تریپتوفان%0.25%0.23%0.2
  آرژینین%1.42%1.28%1.13
  کلر%0.16%0.26%0.26
  کلسیم%0.81%0.81%0.76
  فسفر%0.51%0.46%0.44
  فسفر قابل دسترس%0.37%0.36%0.35
  سدیم%0.12%0.16%0.16
  انرژی2773 کیلوکالری / کیلوگرم دان2861 کیلوکالری / کیلوگرم دان2925 کیلوکالری / کیلوگرم دان

  جیره پیشنهادی دارای گندم در زمان هایی که قیمت گندم قابل رقابت با ذرت می باشد(توصیه شرکت Hendrix استفاده از جیره دارای ذرت با روغن و بدون گندم جهت حصول نتیجه بهتر می باشد.)

  مواد مصرفی در غذا

  نسبت مصرف در دوره آغازین (0 تا 2 هفتگی)

  نسبت مصرف در دوره رشد (2 تا 5 هفتگی)

  نسبت مصرف در دوره پایانی رشد (5 هفتگی به بعد)

  ذرت (حاوی 8% پروتئین)%37%41.3%50
  روغن سویا%3.4%4%3
  کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم)%1.3%0.8%1
  کنجاله سویا (حاوی 44% پرروتئین)%35.8%31.4%25.8
  گندم (حاوی 11% پروتئین)%20%20%17.7
  کنسانتره Hendrix 2.5%%2.5 (کنسانتره آغازین)%2.5 (کنسانتره رشد و پایانی)%2.5 (کنسانتره رشد و پایانی)

  جمع

  100%

  100%

  100%

  در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح ذیر است:

  پروتئین%21.5%20.1%18.1
  لیزین%1.23%1.11%0.97
  متیونین + سیستین%0.88%0.84%0.79
  متیونین%0.53%0.5%0.48
  ترئونین%0.8%0.74%0.67
  تریپتوفان%0.26%0.24%0.21
  آرژینین%1.41%1.28%1.12
  کلر%0.2%0.26%0.26
  کلسیم%0.88%0.69%0.76
  فسفر%0.54%0.46%0.44
  فسفر قابل دسترس%0.45%0.36%0.35
  سدیم%0.17%0.16%0.16
  انرژی2949 کیلوکالری / کیلوگرم دان3057 کیلوکالری / کیلوگرم دان3066 کیلوکالری / کیلوگرم دان

   

   منبع: رویان دارو

  درباره افزودنی خوراک هندریکس (Hendrix)

  کنسانتره 2.5%

  مشخصات محصول

  کنسانتره 2.5% نیمچه گوشتی دوره آغازین:

  آنالیز و مشخصات

  ویتامین‌ها در هر کیلوگرم کنسانتره

  مواد معدنی در هر کیلوگرم کنسانتره

  پروتئین%25ویتامینA480000واحد بین‌المللیآهن2800میلی گرم
  رطوبت%10.7ویتامین D3140000واحد بین‌المللیمس600میلی گرم
  فیبر%7.2ویتامین E2000میلی گرمروی2400میلی گرم
  چربی خام%0.8ویتامین K3120میلی گرممنگنز2800میلی گرم
  لیزین قابل هضم%4.4ویتامین B1160میلی گرمید80میلی گرم
  متیونین قابل هضم%8.5ویتامین B2300میلی گرمسلنیوم10میلی گرم
  متیونین+سیستین قابل هضم%9.2اسید پانتوتنیک600میلی گرمکبالت10میلی گرم
  تره ئونین قابل هضم%1نیاسین2000میلی گرم   
  تریپتوفان قابل دسترس%0.36ویتامین B6200میلی گرم   
  کلسیم%11.1ویتامین B12800میلی گرم   
  فسفر قابل دسترسی%12.4بیوتین4000میلی گرم   
  سدیم%6.4اسید فولیک40میلی گرم   
  انرژی قابل متابولیسم کیلو کالری در هر کیلوگرم2109بتائین6000میلی گرم   
     فیتاز

  به مقدار لازم

  کلر%6   آنتی اکسیدان

  به مقدار لازم

  دستور مصرف:

  کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% مربوط به دوره آغازین را به میزان 2.5% به دان طیور به شرح زیر اضافه نمایید:

  مواد مصرفی در غذا

  نسبت مصرف در دره آغازین (0 تا 2 هفتگی)

  ذرت (حاوی 8% پروتئین)56%
  روغن سویا3%
  کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم)1.3%
  کنجاله سویا (حاوی 24% پروتئین37.2%
  کنسانتره Hendrix 2.5% (حاوی 25% پروتئین)2.5%
  جمع100%

  در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح زیر است:

  پروتئین%21.5
  لیزین%1.24
  متیونین + سیستین%0.88
  متیونین%0.53
  ترئونین%0.82
  تریپتوفان%0.25
  آرژینین%1.43
  کلر%0.2
  کلسیم%0.88
  فسفر%0.54
  فسفر قابل دسترس%0.45
  سدیم%0.17
  انرژی2952 کیلوکالری / کیلوگرم دان

   

  کنسانتره 2.5% نیمچه گوشتی دوره رشد پایانی:

  آنالیز و مشخصات

  ویتامین‌ها در هر کیلوگرم کنسانتره

  مواد معدنی در هر کیلوگرم کنسانتره

  پروتئین%30ویتامینA400000واحد بین‌المللیآهن2800میلی گرم
  رطوبت%10.8ویتامین D3100000واحد بین‌المللیمس600میلی گرم
  فیبر%7.2ویتامین E1600میلی گرمروی2400میلی گرم
  چربی خام%1ویتامین K380میلی گرممنگنز2800میلی گرم
  لیزین قابل هضم%8ویتامین B180میلی گرمید80میلی گرم
  متیونین قابل هضم%8.3ویتامین B2300میلی گرمسلنیوم10میلی گرم
  متیونین+سیستین قابل هضم%9اسید پانتوتنیک400میلی گرمکبالت10میلی گرم
  تره ئونین قابل هضم%0.97نیاسین1400میلی گرم   
  تریپتوفان قابل دسترس%0.35ویتامین B6120میلی گرم   
  کلسیم%11.70ویتامین B12800میلی گرم   
  فسفر قابل دسترسی%9.2بیوتین2000میلی گرم   
  سدیم%6.1اسید فولیک40میلی گرم   
  انرژی قابل متابولیسم کیلوکالری در هر کیلوگرم2333بتائین4000میلی گرم   
     فیتاز

  به مقدار لازم

  کلر%8.5   آنتی اکسیدان

  به مقدار لازم

  دستور مصرف:

  کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% مربوط به دوره آغازین را به میزان 2.5% به دان طیور به شرح زیر اضافه نمایید:

  مواد مصرفی در غذا

  نسبت مصرف در دوره رشد (2 تا 5 هفتگی)

  نسبت مصرف در دوره پایانی رشد (5 هفتگی)

  ذرت (حاوی 8% پروتئین)60%66.8%
  کنجاله سویا (حاوی44% پروتئین)33%27.1%
  کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم)0.8%0.9%
  روغن سویا3.7%2.7%
  کنسانتره Hendrix 2.5% (حاوی 30% پروتئین)%2.52.5%

  جمع

  100%

  100%

  در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح زیر است:

  مشخصات

  در دوره رشد

  در دوره پایانی

  پروتئین%20.1%18
  لیزین%1.13%0.99
  متیونین + سیستین%0.84%0.79
  متیونین%0.51%0.48
  ترئونین%0.76%0.68
  تریپتوفان%0.23%0.20
  آرژینین%1.3%1.14
  کلر%0.26%0.26
  کلسیم%0.69%0.72
  فسفر%0.45%0.43
  فسفر قابل دسترس%0.36%0.35
  سدیم%0.16%0.16
  انرژی3064 کیلوکالری / کیلوگرم دان3074 کیلوکالری / کیلوگرم دان

  جیره پیشنهادی:

  جیره پیشنهادی بدون روغن در مناطقی که روغن موجود نمی‌باشد یا قیمت آن بسیار بالاست. (توصیه شرکت Hendrix استفاده از جیره دارای روغن جهت حصول نتیجه بهتر می‌باشد.)

  مواد مصرفی در غذا

  نسبت مصرف در دوره آغازین (0 تا 2 هفتگی)

  نسبت مصرف در دوره رشد (2 تا 5 هفتگی)

  نسبت مصرف در دوره پایانی رشد (5 هفتگی به بعد)

  ذرت (حاوی 8% پروتئین)%59.4%64.8%70
  کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم)%1.3%1.1%1
  کنجاله سویا (حاوی 44% پرروتئین)%36.8%31.6%26.5
  کنسانتره Hendrix 2.5%%2.5 (کنسانتره آغازین)%2.5(کنسانتره رشد و پایانی)%2.5(کنسانتره رشد و پایان)

  جمع

  100%

  100%

  100%

  در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح ذیر است:

  پروتئین%21.4%19.8%18
  لیزین%1.21%1.11%0.98
  متیونین + سیستین%0.84%0.84%0.79
  متیونین%0.48%0.5%0.48
  ترئونین%0.82%0.75%0.68
  تریپتوفان%0.25%0.23%0.2
  آرژینین%1.42%1.28%1.13
  کلر%0.16%0.26%0.26
  کلسیم%0.81%0.81%0.76
  فسفر%0.51%0.46%0.44
  فسفر قابل دسترس%0.37%0.36%0.35
  سدیم%0.12%0.16%0.16
  انرژی2773 کیلوکالری / کیلوگرم دان2861 کیلوکالری / کیلوگرم دان2925 کیلوکالری / کیلوگرم دان

  جیره پیشنهادی دارای گندم در زمان هایی که قیمت گندم قابل رقابت با ذرت می باشد(توصیه شرکت Hendrix استفاده از جیره دارای ذرت با روغن و بدون گندم جهت حصول نتیجه بهتر می باشد.)

  مواد مصرفی در غذا

  نسبت مصرف در دوره آغازین (0 تا 2 هفتگی)

  نسبت مصرف در دوره رشد (2 تا 5 هفتگی)

  نسبت مصرف در دوره پایانی رشد (5 هفتگی به بعد)

  ذرت (حاوی 8% پروتئین)%37%41.3%50
  روغن سویا%3.4%4%3
  کربنات کلسیم (حاوی 38% کلسیم)%1.3%0.8%1
  کنجاله سویا (حاوی 44% پرروتئین)%35.8%31.4%25.8
  گندم (حاوی 11% پروتئین)%20%20%17.7
  کنسانتره Hendrix 2.5%%2.5 (کنسانتره آغازین)%2.5 (کنسانتره رشد و پایانی)%2.5 (کنسانتره رشد و پایانی)

  جمع

  100%

  100%

  100%

  در صورت استفاده از کنسانتره پروتئینی Hendrix 2.5% و تهیه خوراک با فرمول فوق آنالیز و مشخصات دان تهیه شده به شرح ذیر است:

  پروتئین%21.5%20.1%18.1
  لیزین%1.23%1.11%0.97
  متیونین + سیستین%0.88%0.84%0.79
  متیونین%0.53%0.5%0.48
  ترئونین%0.8%0.74%0.67
  تریپتوفان%0.26%0.24%0.21
  آرژینین%1.41%1.28%1.12
  کلر%0.2%0.26%0.26
  کلسیم%0.88%0.69%0.76
  فسفر%0.54%0.46%0.44
  فسفر قابل دسترس%0.45%0.36%0.35
  سدیم%0.17%0.16%0.16
  انرژی2949 کیلوکالری / کیلوگرم دان3057 کیلوکالری / کیلوگرم دان3066 کیلوکالری / کیلوگرم دان

   

   منبع: رویان دارو

  مشخصات محصولات
  نام ویژگیمقدار ویژگی
  ساخت کشورهلند
  نوع محصولافزودنی خوراک
  طریقه مصرفپودر مخلوط در دان
  گونه هدفطیور، بوقلمون
  بسته بندیکیسه 25 کیلوگرمی
  نقد و بررسی خود را بنویسید
  • فقط کاربرانی که ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند نقد و بررسی‌ها را بنویسند.
  *
  *
  بد
  عالی
  *
  *
  *
  مشخصات محصولات
  نام ویژگیمقدار ویژگی
  ساخت کشورهلند
  نوع محصولافزودنی خوراک
  طریقه مصرفپودر مخلوط در دان
  گونه هدفطیور، بوقلمون
  بسته بندیکیسه 25 کیلوگرمی