بسته
0
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید.
جستجو
فیلترها

KRKA

فلورون® - ®Floron

فلورفنیکل 10% | Florfenicol 10%

عفونت‌های کلی‌با‌سیلوزی، پاستورلوز، کوریزای عفونی، عفونت‌های استافیلوکوکی، عفونت‌های ناشی از اورنیتوباکتریوم رینوتراکئاله یا هر عامل عفونی دیگر که حساس به فلورفنیکل باشد.
تماس بگیرید