جستجو
فیلترها

شرکت الکل نصر خرم آباد

شرکت ایرانی تولیدکننده الکل

الکل اتیلیک یک لیتری طبی 70 درصد

الکل اتیلیک طبی 70 درصد حجمی حاوی oppm ماده تلخ کننده بیترکس است.
60,000 تومان

الکل اتیلیک یک لیتری طبی 96 درصد

الکل اتیلیک طبی 96 درصد حجمی حاوی oppm ماده تلخ کننده بیترکس است.
73,000 تومان