نمایش دادن همه 3 نتیجه


دستکش نایلونی
دستکش های نایلونی که امروزه به دستکش های یکبار مصرف مشهور هستند اغلب برای استفاده های شخصی و یا خانگی به کار می رود که دلایل آن مربوط به نحوه ی طراحی و جنس آن می شود که در ادامه توضیح خواهیم داد. این نوع دستکشها بیشتر برای جلوگیری از انتقال جرم و کثیفی و باکتری از دست به اجسام و از اجسام به دست تعبیه شده اند که مصرف روزمره نیز دارند ؛ نوع طراحی این دستکش ها جوری بوده حساسیت خاصی برای طراحی آن در نظر نگرفته اند و راحتی دست و یا چسبندگی و . . . در این نوع دستکش ها مد نظر نبوده است ، از این رو مقاومت زیاد ، عدم چسبندگی ،حس کردن کامل اجسام برای کار های دقیق و عدم تهویه هوا مناسب را می توان جزو مزایا یا معایب بستگی موارد استفاده از این دستکش ها نام برد.