نمایش یک نتیجه


چسب زخم
یکی از انواع چسب های پزشکی چسب زخم می باشد که در اصل پانسمان بسیار کوچکی است که هنگام ایجاد خراش های سطحی یا زخم های کم عمق که نیازی به پانسمان بزرگ ندارند مورد استفاده قرار می گیرد. این چسب ها معمولاٌ دارای منافذ بسیار کوچکی جهت بهبود سریع تر زخم هستند و از ایجاد کثیفی، ورود باکتری، ساییدگی و ... در محل زخم جلوگیری می کنند. تاریخچه چسب های زخم به سال 1921 بر می گردد. زمانی که ارل دیکسون جهت درمان زخم های ایجاد شده روی دست همسرش گاز های استریل را در اندازه های کوچک برش داد و روی چسب چسباند و توانست اولین چسب زخم را اختراع کند.