نمایش 1–20 از 198 نتیجه


محصولات جراحی

امروزه برای انجام یک عمل جراحی (surgery) نیاز به ابزار و تجهیزات و لواز م مصرفی متعددی می باشد. با توجه به گسترش انوع عملهای جراحی در زمینه های مختلف ، تجهیزات و لوازم مصرفی مختلفی در تمامی عملها استفاده می شود.

اگر بخواهیم عمل جراحی رو کمی واضح تر و در عین حال ساده تر بیان کنیم به این صورت می باشد که هر نوع مداخله فیزیکی بر روی اندامهای بدن ، بافتها و سیستم اندام شامل عمل جراحی می شود که دارای یک قاعده کلی می باشد. در هر عمل جراحی یک بخش شامل برید بافت اندام و بخش دوم بسته نمودن زخم بر اساس بریدن بافت می باشد برای رسیدن و به این دو بخش در صنعت پزشکی دو نوع تجهیز تعریف و ساخته شده است.

پس در هر عمل جراحی علاوه بر سایر دستگاهها و تجهیزات به صورت کلی از دو تجیهز مصرفی به صورت دائم و مستمر استفاده می شود.