الکل اتیلیک یک لیتری طبی 70 درصد

60.000تومان

الکل اتیلیک طبی 70 درصد حجمی حاوی oppm ماده تلخ کننده بیترکس است.
الکل اتیلیک یک لیتری طبی 70 درصد

60.000تومان