الکل اتیلیک یک لیتری طبی 96 درصد

73.000تومان

الکل اتیلیک طبی 96 درصد حجمی حاوی oppm ماده تلخ کننده بیترکس است.
الکل اتیلیک یک لیتری طبی 96 درصد

73.000تومان