ژل ضدعفونی کننده دست درموسپت (5 لیتری)

400.000تومان

درموسپت ژل یک آنتی سپتیک سریع الاثر برای از بین بردن میکروارگانیسم های بیماریزا روی پوست دست می باشد و برای ضدعفونی بهداشتی دست مورد استفاده قرار می گیرد. موثر بر روی طیف وسیعی از باکتری ها، قارچها و ویروسها

ژل ضدعفونی کننده دست درموسپت (5 لیتری)

400.000تومان